Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – PopDog ry

Tämä Tietosuojaseloste kertoo, kuinka PopDog ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja jäsensuhteen hoitamisen, jäsenpalvelujen tarjoamisen ja verkkosivun käyttämisen yhteydessä.

Mitä tietoa kerätään?

PopDog ry kerää jäsenistään henkilötietoja yhdistyslain velvoittamien täyden nimen ja kotipaikan lisäksi. Em. lisäksi kerätään tieto jäsenen sähköpostiosoitteesta (seuran tiedottaminen) ja puhelinnumerosta (seuran jäsenetuuksiin liittyvien asioiden suhteen jäsenen tavoitettavuus). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, sekä jäsenyyden tarkistaminen, silloin kun sitä vaaditaan (esim. sääntömääräinen kokous). PopDog ry:n keräämien tietojen kerääminen ja käsittely perustuu yhdistyksen jäsenen yhdistykseen liittyessään antamaan suostumukseen. Lisätietoja voidaan tallentaa jäsenen suostumuksella.

Missä tietoa säilytetään?

Jäsenien henkilötiedot on tallennettu kolmannen osapuolen palveluun, Yhdistysavaimeen. Yhdistysavaimen tietosuojaliitteen voit lukea täältä: https://www.yhdistysavain.fi/asiakastuki/tietosuojaliite/.

Kuka käsittelee tietoa?

Jäsenien henkilötietoja käyttää ja käsittelee ensisijaisesti seuran jäsenvastaava. Muu hallitus voi tarvittaessa jäsenvastaavan ollessa estynyt käsittellä jäsentietoja.

PopDog ry ei käytä jäsenien tietoja mihinkään muuhun kuin edellä määritettyyn tarkoitukseen. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja yhdistyksellä hänestä on tallennettuna. Tarkastusoikeuden käyttämisestä voi tehdä kirjallisen pyynnön yhdistykselle osoitteeseen popdog.ry(at)gmail.com

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus vaatia hänestä kerättyjen tietojen poistamista. Kuitenkaan sellaisia henkilötietoja joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Pyynnön tietojen korjaamisesta tai poistamisesta voi tehdä kirjallisesti yhdistykselle edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus perua antamansa suostumus eroamalla yhdistyksestä tekemällä kirjallisen ilmoituksen edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Tämä Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 18.4.2019. Sitä ennen 24.5.2018.