Kutsu PopDog ry:n syyskokoukseen

Tervetuloa PopDog ry:n syyskokoukseen 17.11.2017 Haukkuvaaran luentotilaan klo 18 alkaen. Kokouksen asialista on seuraava:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyvväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen muut jäsenet
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10. Päätetään toimikunnnista
11. Käsitellään muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päätös
Virallisia päätöksiä voidaan tehdä vain kokouskutsussa mainituista asioista. Muista esille nousevista asioista voidaan keskustella.

Paikanpäällä syötävää ja juotavaa. Tervetuloa! 🙂

– hallitus