Avainsana: vuosikokous

Vuosikokous 2016 5.3.

Vuosikokous 2016 5.3.

loki1

 

Kutsu vuosikokoukseen 2016

Aika: 5.3.16 klo 18:00

Paikka: Haukkuvaaran luentotila

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten määrä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
  1. Facebook-ryhmäjaon uusiminen
  2. Toimikuntien vetäjät
   1. Hallivaraukset ensi talveksi.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Virallisia päätöksiä voidaan tehdä vain kokouskutsussa mainituista asioista. Muista esille nousevista asioista voidaan keskustella.

Jos haluat osallistua kokoukseen Skypen kautta, ota etukäteen yhteys popdog.ry@gmail.com.

 

Tervetuloa!

PopDog ry:n hallitus